Ferráttal a klórozott szénhidrogének ellen

Az Imsys Kft. – a ferrát vízkezelésben történő alkalmazásának kutatása során – egy olyan kémiai analitikai módszer kifejlesztésén dolgozik, amely alkalmas klórozott szénhidrogének koncentrációjának meghatározására.

Az Imsys Kft. „ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a vízkezelésben való felhasználása” témájú projektje első munkaszakaszának célkitűzése, egy olyan kémiai analitikai módszernek a kifejlesztése, amely alkalmas klórozott szénhidrogének – így triklór-etilén (TCE) és diklórbenzol (DCB) – koncentrációjának kvantitatív meghatározására. A módszerfejlesztés eredményei a későbbi rutinvizsgálatok során felhasználhatók lesznek.

Mindkét vegyület esetében tekintetbe kellett venni a vonatkozó szabványokat és ajánlásokat. Azok, valamint a szakirodalomban előforduló mérési módszerek alapján kellett kiválasztani a projekt szempontjából a legmegfelelőbb módszert, amelyet a minta-előkészítés menetének, valamint a paraméterek beállításával a célokhoz kellett igazítani. Ezek alapján figyelembe kellett venni a Na2SO4-es kisózás mértékét headspace analízisnél, a minta-tárolási és termosztálási időt, valamint a split arányt. Az új módszerhez tartozó kalibrálási görbék rögzítésre kerültek.

TCE esetében az eredmények szerint az egyszerűsített minta-előkészítési módszer, amely nem igényel termosztálást és kisózást, lerövidíti a TCE meghatározásának időigényét. A módszer kimutatási határa 1 ppb, amely lehetővé teszi az ivóvizekre vonatkozó, 10 ppb-s határértéket meghaladó TCE koncentrációk mindenkori meghatározását. Ennek alapvető előfeltétele, hogy eltérő víztípusoknál, azaz eltérő vízmátrix esetén, megbízható analitikai vizsgálat csak addíciós technikával valósítható meg, mivel a mátrixhatás következtében az analitikai mérőgörbe meredeksége, azaz a módszer érzékenysége csökken. A kimutatási határ tízszeresét meghaladó TCE koncentrációknál az analitikai mérésekkel meghatározott koncentráció értékek relatív standard deviációja 5-10 százalék nagyságrendű. Ezen analitikai eljárás lehetővé teszi a projekt keretében tervezett TCE eltávolítási folyamat oxidációs lépései során bekövetkező TCE koncentráció csökkenésének biztonságos követését.

DCB esetében sikerült bemutatni, hogy a kidolgozott szilárd fázisú mikroextrakcióval kapcsolt GC-FID módszer sikeresen alkalmazható klórbenzol és diklórbenzolok mennyiségi és minőségi meghatározására. A biztonságos azonosítás elősegítése érdekében pedig sikerült – két különböző polaritással bíró állófázisú kolonnára és a közölt mérési paraméterekre vonatkozóan – megadni a vizsgált vegyületekre jellemző retenciós időket.